Eco-Green Saigon
Pháp lý dự án

GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG CHO 2 TOÀ HR1 VÀ HR2

 

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG CHO DỰ ÁN ECO GREEN SAIGON

LỄ KÝ KẾT KHÁCH SẠN HYATT 

 

LIÊN HỆ

- Liên hệ tư vấn bán hàng: 0903863039

- Email: pkd.xuanmaisaigon@gmail.com

Eco-Green Saigon
Eco-Green Saigon